Biologiczne leczenie łuszczycy

Czym jest lek biologiczny?

Lek biologiczny jest rodzajem leczenia, stosowanego w przypadku pewnych długotrwałych chorób, takich jak łuszczyca.

W przeciwieństwie do tradycyjnych leków, takich jak ibuprofen czy paracetamol, leki biologiczne wytwarzane są z organizmów żywych. Mogą one obejmować drobnoustroje, takie jak bakterie lub drożdże.

Większość leków biologicznych jest przeznaczona do blokowania pewnych części układu odpornościowego i może być postrzegana jako „terapia celowana”. Ponieważ leki te są białkami, nie działają po podaniu w postaci tabletek i muszą być podawane we wstrzyknięciu lub kroplówce.

Leki biologiczne są podawane wyłącznie osobom, które wypróbowały już inne leki stosowane w leczeniu ich schorzenia, jednak nie zareagowały na nie odpowiednio. Leczenie biologiczne często stosuje się razem z innymi lekami.

Rola leków biologicznych w łuszczycy

Laboratorium

W badaniach naukowych wykazano, że u wielu osób przyjmujących leki biologiczne można uzyskać istotną poprawę pod względem kontroli objawów.

Czasami niektóre osoby muszą przerwać stosowanie leku biologicznego z powodu działań niepożądanych. Dermatolog lub lekarz rodzinny będzie w stanie wyjaśnić możliwe działania niepożądane.

Osobom, które nie zauważą poprawy w zakresie objawów (upewnienie się może zająć 3–6 miesięcy) lub u których wystąpią ciężkie działania niepożądane, zwykle zaleca się przerwanie przyjmowania leku biologicznego. Jeśli jest to bezpieczne i właściwe, dermatolog może zasugerować wypróbowanie innego leku biologicznego. Nie każdy lek biologiczny działa w ten sam sposób, dlatego jeśli jeden nie będzie skuteczny, być może drugi zadziała.

Leki biologiczne stosowane w leczeniu łuszczycy

Inhibitory TNF

Inhibitory TNF przerywają działanie białka zwanego czynnikiem martwicy nowotworów (TNF), które jest nadmiernie aktywne u osób z łuszczycą. Zbyt duża ilość TNF powoduje stan zapalny. Inhibitory TNF blokują działanie TNF i mogą ograniczyć stan zapalny w organizmie.

Inhibitory IL

W organizmie osób z łuszczycą występuje bardzo wysoki poziom białek zwanych interleukinami (IL). Interleukiny odgrywają bardzo istotną rolę w powstawaniu nadmiernego stanu zapalnego związanego z różnymi chorobami o podłożu zapalnym. Inhibitory IL neutralizują aktywność pewnych interleukin i mogą pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego.

Podczas leczenia lekami biologicznymi pacjenci będą monitorowani pod kątem ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych.