Praca zawodowa a padaczka

Chorowanie na padaczkę nie oznacza konieczności rezygnacji z pracy. Jednak praca na niektórych stanowiskach może nie być możliwa, a w niektórych przypadkach konieczne może być podjęcie działań zapewniających wsparcie pacjentowi.

Rodzaj i stopień nasilenia występujących u pacjenta napadów padaczkowych będą miały wpływ na rodzaj pracy, jaką może wykonywać. Należy się zastanowić, czy napady padaczkowe będą stanowiły zagrożenie dla pacjenta lub innych osób w miejscu pracy.

Workplace

Ustawa o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy z marca 1965 roku oraz Ustawa o równości z 2010 roku to dwa istotne akty prawne dotyczące zatrudnienia. Zawierają one regulacje dotyczące sposobów, w jaki pracodawcy mogą zapewnić bezpieczeństwo miejsca pracy dla pracowników i powstrzymać dyskryminację. Oznaczają one również, że jeśli u danej osoby wystąpi padaczka w czasie, gdy była ona zatrudniona, pracodawca nie może jej zwolnić bez wcześniejszego podjęcia działań w celu umożliwienia tej osobie utrzymania posady.

Racjonalne udogodnienia mające na celu zapewnienie pacjentowi wsparcia w pracy obejmują:

  • unikanie pracy zmianowej lub zmiany godzin pracy, jeśli napady padaczkowe są wywoływane przez zmęczenie;
  • modyfikacje w budynku lub miejscu pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta;
  • zapewnianie dni wolnych od pracy, tak aby pacjent mógł stawiać się na wizyty lekarskie;
  • nabycie lub wymiana sprzętu w celu zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa.

W badaniach wykazano, że większość społeczeństwa nie ma negatywnego nastawienia do osób cierpiących na padaczkę, dlatego chorzy na padaczkę nie powinni obawiać się podjęcia pracy.

W jakich zawodach nie może pracować osoba cierpiąca na padaczkę?

Jeśli u danej osoby obecnie występuje padaczka, nie może ona wstąpić do sił zbrojnych. W przypadku gdy miała ona miejsce w wieku poniżej 5 lat i jeśli w ciągu ponad 10 lat u pacjenta nie wystąpiły napady padaczkowe, wstąpienie do sił zbrojnych leży w sferze możliwości.

Poza zasięgiem mogą być zawody wymagające prowadzenia pojazdów, co jest uzależnione od rodzaju padaczki. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w części „Prowadzenie pojazdów przez chorych na padaczkę”.