Zabieg chirurgiczny w leczeniu padaczki

Epilepsy surgery

Jeśli po wypróbowaniu różnych leków przeciwpadaczkowych (LPP) i innych metod leczenia, takich jak dieta, nie uda się opanować napadów padaczkowych, jako opcja terapeutyczna może zostać rozważony zabieg chirurgiczny, którego celem jest poprawa jakości życia pacjenta.

Zabieg chirurgiczny może zostać zaproponowany zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży. Istnieją dwa główne rodzaje zabiegu chirurgicznego:

 1. Resekcja, czyli wycięcie części mózgu, w której swój początek biorą napady padaczkowe;
 • Lobektomia skroniowa – chirurg wytnie tkankę mózgową, która wywołuje napady padaczkowe, znajdującą się w płatach skroniowych;
 • Lobektomia pozaskroniowa – chirurg wytnie tkankę mózgową, która wywołuje napady padaczkowe, znajdującą się w innych częściach mózgu;
 • Lezjonektomia – chirurg usunie wszystkie guzy, ropnie lub inne uszkodzenia, które wywołują napady padaczkowe.
 1. Jeśli resekcja chirurgiczna nie jest możliwa, może zostać zaproponowany inny rodzaj zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego jedna część mózgu jest odłączana od drugiej:
 • Hemisferektomia – chirurg usunie zewnętrzną warstwę jednej z półkul mózgu;
 • Kalozotomia – chirurg przetnie połączenia pomiędzy dwiema półkulami mózgu, co pozwoli na zahamowanie rozprzestrzeniania się napadów padaczkowych z jednej strony mózgu na drugą;
 • Wielokrotne przecięcia kory mózgowej – chirurg przetnie włókna nerwowe w zewnętrznych warstwach mózgu, co spowoduje zahamowanie rozprzestrzeniania się aktywności padaczkowej.

Zanim zostanie zaproponowany zabieg chirurgiczny, pacjent zostanie skierowany do ośrodka specjalistycznego w celu wykonania badań.

Te badania mogą obejmować:

 • badania MRI
 • EEG
 • telemetrię wideo (badanie EEG z równoczesnym filmowaniem)

Mogą zostać również wykonane inne rodzaje badań obrazowych, w których monitoruje się substancję chemiczną wstrzykniętą do krwi, co może pozwolić na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących miejsca w mózgu, w którym swój początek biorą napady padaczkowe.

Ponadto, istnieje także możwliwość wykonania testów pamięci i badań psychologicznych w celu ustalenia, jaki wpływ może mieć zabieg chirurgiczny na pamięć i styl życia pacjenta. Te badania pomogą również ustalić lekarzom, jakie jest prawdopodobieństwo, że pacjent poradzi sobie z wpływem, jaki będzie miał na niego taki zabieg.

Badania pozwolą na potwierdzenie, czy:

 • chirurdzy będą w stanie dotrzeć do odpowiedniej części mózgu w trakcie zabiegu chirurgicznego oraz czy będą mogli ją bezpiecznie usunąć bez wywołania nowych problemów;
 • zabieg chirurgiczny może wpłynąć na inne części mózgu, np. te kontrolujące mowę, wzrok, poruszanie się czy słuch;
 • istnieje prawdopodobieństwo ustania napadów padaczkowych po zabiegu chirurgicznym;
 • występują inne schorzenia, które mogą uniemożliwić wykonanie zabiegu chirurgicznego.

Zabieg chirurgiczny to tak naprawdę ostatnia deska ratunku, jeśli nie jest możliwe opanowanie napadów padaczkowych, które wpływają na codzienne życie pacjenta.

Celem zabiegu chirurgicznego jest poprawa jakości życia chorego. Pacjent nie musi poddawać się zabiegowi chirurgicznemu i może w dowolnej chwili zmienić zdanie.