Padaczka i napady padaczkowe

Typy napadów padaczkowych

Napady padaczkowe mogą mieć różny przebieg, uzależniony od części mózgu dotkniętej chorobą i noszą różne nazwy. Poniżej opisano przebieg każdego rodzaju napadu padaczkowego, tak aby móc zidentyfikować, jaki jego rodzaj występuje u Ciebie lub Twojego bliskiego:

 • Napad toniczno-kloniczny (Grand Mal, duży) – niekontrolowane drganie i szarpnięcia całego ciała (napad), które trwają około 1–3 minuty i po którym pacjent odczuwa dezorientację.
 • Napad nieświadomości (Petit Mal, mały) – puste spojrzenie, któremu czasem towarzyszy mruganie lub odruch żucia. Takie napady trwają zwykle zaledwie kilka sekund.
 • Zaburzenia świadomości (częsciowe złożone) – nieprzytomny wyraz twarzy, nieświadomość tego, co dzieje się wokół lub niepamięć tego, co się wydarzyło. Pacjent może wykonywać losowe, powtarzające się ruchy i nie być w stanie prawidłowo mówić. Napad ten trwa zwykle 1–2 minuty, a po jego ustąpieniu pacjent jest zdezorientowany.
 • Napad ogniskowy (częściowy prosty) – drganie jednej lub kilku części ciała bądź dziwne odczucia, np. uczucie „unoszenia” w brzuchu, odczuwanie nietypowych smaków lub zapachów bądź uczucie mrowienia w rękach lub nogach.
 • Napad atoniczny (utrata napięcia mięśniowego) – chory nagle upada, lecz podnosi się w czasie krótszym niż 1 minuta.
 • Napad miokloniczny – nagłe, krótkie drganie całego ciała.
Typy napadów padaczkowych
Ogniskowe napady padaczkowe/częściowe napady padaczkowe Napady padaczkowe, które swój początek biorą po jednej stronie mózgu
Napady pierwotnie uogólnione Napady padaczkowe, które od początku dotyczą obu stron mózgu
Oporne napady padaczkowe Napady padaczkowe, które są trudne do opanowania za pomocą leków przeciwpadaczkowych
Napady wtórnie uogólnione/napady częściowe wtórnie uogólnione Napady ogniskowe, które rozszerzyły się na obie strony mózgu, prowadząc do napadów uogólnionych

W następujących sytuacjach należy wezwać pogotowie:

 • wystąpienie napadu padaczkowego po raz pierwszy
 • wystąpienie napadu padaczkowego trwającego ponad pięć minut
 • wystąpienie wielu napadów padaczkowych, jeden po drugim
 • wystąpienie problemów z oddychaniem lub ciężkiego urazu

Napady padaczkowe

Powiększ swoje doświadczenie

Aby móc wyświetlać to video, musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas plików video cookie.

Czynniki wyzwalające napady padaczkowe

Często wydaje się, że napady padaczkowe występują losowo. Istotne znaczenie ma, o ile to możliwe, zrozumienie czynników wywołujących napady padaczkowe u poszczególnych pacjentów, co ułatwi uzyskanie kontroli nad padaczką i zmniejszenie liczby występujących napadów padaczkowych.

Do często zgłaszanych czynników wyzwalających należą:

 • niestosowanie leków przeciwpadaczkowych zgodnie z zaleceniami
 • określone pory dnia, np. rano po przebudzeniu
 • niedostateczna ilość snu lub przemęczenie
 • stres
 • gorączka lub inne choroby
 • spożywanie alkoholu i zażywanie narkotyków
 • zły sposób odżywiania lub niskie stężenie glukozy we krwi
 • określone pokarmy lub nadmiar kofeiny
 • krwawienie miesiączkowe lub inne zmiany hormonalne u kobiet
 • migające, jasne światło lub wzorce (jest to rzadki czynnik wyzwalający)