Prowadzenie pojazdów a padaczka

W przypadku osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia

Driving

W polskich przepisach aktem prawnym regulującym kwestię uprawnień do prowadzenia pojazdów jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29. sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Kwestię prowadzenia pojazdów przez osoby z padaczką dokładnie opisuje Załącznik 6 do tego Rozporządzenia.

W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii, w przypadku padaczki opinia tego lekarza dotycząca uprawnień do kierowania pojazdów jest konieczna. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami. Zarówno osoby z nowo rozpoznaną padaczką, jak i pacjenci leczący się już od dłuższego czasu czy też pacjenci w remisji, po indywidualnej ocenie przez lekarza neurologia, uzyskują szczegółowe orzeczenie dotyczące prowadzenia pojazdów.

Wytyczne dotyczące prowadzenia pojazdów są różne w poszczególnych krajach, tak więc planując podróż, należy zapoznać się z obowiązującymi lokalnie wytycznymi i przepisami.